หลังจากที่ “ลักซ์ชัวรี่แบรนด์” หลายเเบรนด์ออกมาประกาศตัวเข้า “Go green” จนเกิดเป็นกระเเสเทรนด์รักโลก ตั้งเเต่การยกเลิกใช้ขน เเละหนังสัตว์ ตลอดจนใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมมากขึ้น เเต่ก็ยังไม่มี “ลักซ์ชัวรี่แบรนด์” ไหนที่กล้าเปลี่ยนวัสดุที่ถือว่าเป็น iconic ของเเบรนด์ตัวเองมาเป็นขยะรีไซเคิล

Prada หันมาจับมือกับ Aquafil บริษัทสิ่งทอที่ทุ่มทุนวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุที่ทำจากขยะรีไซเคิลโดยเฉพาะ จากอิตาลี เปลี่ยนจากการใช้ไนลอนบริสุทธิ์มาเป็น เส้นใยไนลอน ECONYL®

ECONYL® คืออะไร ?

ECONYL® คือ เส้นใยไนลอนที่ถูกผลิตจากขยะพลาสติกในทะเล และนอกทะเล เช่น แหจับปลา เส้นใยสิ่งทอต่าง ๆ ที่นอนจมอยู่ก้นทะเล ตลอดจนเส้นใยเหลือใช้ Prada นำพรมเหลือใช้มาที่ Phoenix Arizona ศูนย์รีไซเคิลพรมแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตเป็นเส้นใย ECONYL® ลดจำนวนพรมเหลือใช้ได้ถึง 16,000 ตันต่อปี ทำให้พรม 1.6 ล้านตันที่ถูกทิ้งในสหรัฐอเมริกาแต่ละปีมีการนำกลับมาใช้ใหม่

เส้นใย ECONYL® สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่เสียคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยลดการใช้ไนลอนบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลลง ทุกการผลิต ECONYL® จำนวน 10,000 ตัน สามารถลดจำนวนปิโตรเลียม ได้ถึง 70,000 บาร์เรล
ลดปริมาณการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 57,100 ตัน อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ถึง 80%

Prada จับมือกับ Healthy Seas องค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลกที่มีเป้าหมายจะกำจัดขยะในทะเล โดยการ นำเอา อวนกว่า 500 ตัน ที่ถูกทิ้งอยู่ใต้ทะเลมาทำเป็นเส้นใย ECONYL® เพื่อผลิตเป็น คอลเล็กชั่นใหม่ Re-Nylon ช่วยลดจำนวนขยะที่ถูกทิ้งในทะเลได้ถึง 10% โครงการนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของ Prada ในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนด้านสิ่งเเวดล้อม เเละกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อโลก